Projektový management

Technické Vedení projektů

Odpovědnost za plánování a koordinaci vývojových aktivit sériových projektů vozů.

  • Sledování a zajištění plnění termínových a finančních cílů projektů.
  • Koordinace získávání, plánování a čerpání vývojových nákladů.
  • Vydávání základní projektové dokumentace a správa technických dat.
  • Řízení práce na projektech v rámci technického vývoje a koordinace spolupráce s koncernem a dalšími útvary mimo technický vývoj (např. marketing, controlling aj.).

Administrativní podpora:

  • Tvorba zápisů z jednání odborných útvarů.
  • Zjišťování a zpracování aktualizací projektových podkladů.
  • Tvorba prezentací dle projektového zadání.
  • Vyhodnocování projektů.